Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Teachers Views on Home Visits In EarlyIntervention

WERA Focal Meeting HKERA International Conference, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

Pre school Teachers and Teacher Candidates Metaphoric Perception on Portfolio

Presented at 2015 International Business & Education Conference, 22 - 26 Mart 2015

Opinions of Family Court Judges about the Reflection of Domestic Violence on Children

Opinions of Family Court Judges about the Reflection of Domestic Violence on Children, 21 - 24 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Kavram Kazanımlarının İncelenmesi

Eğitimde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel; Serkan Dinçer, Editör, Pegem, ss.475-488, 2016