Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi/Okul Öncesi Eğitim, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Altı yaşında çocuğu olan annelere uygulanan aile eğitimi programının aile işlevleri ve anne baba tutumları ile çocuğun gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Lise öğrencilerinin algılanmış yetenek, ilgi ve değerleri üzerinde grupla mesleki psikolojik danışmanın etkisi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Dr)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English