Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Kasım 2019 POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ / Havayolu Epitel Hücrelerinde SERPINB3’ün Mukus İfadesi Üzerine Etkisi

    Türkiye Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği

  • Kasım 2019 Solunum yolu yapısal ve inflamatuvar hücrelerinde oksidatif stres cevabının karşılaştırılması

    Türkiye Ulusal Allerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 27

h-indeksi (WOS): 3