Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Kısım 22, Nefroloji ve Üroloji

Nelson Pediatrinin Temelleri (Çeviri), Yurdakök Murat, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2017