Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Dil ve Edebiyat

  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları