Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Gürcistan Sınır Bölgesi Jeotermal AlanlarınınHidrojeokimyasal Ön Değerlendirmesi

HİDRO’2018: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.198-205

Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerinin Hidrojeokimyasal Özellikleri

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018

Akköy (Bilecik) Pliyosen Gölünde Damlataş Yığışımı: Bir Jeosit Önerisi

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.246-247

Mineralogical and Chemical Characterization of Acidic Pumices Outcrop North of Lake Van

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), 5 - 09 September 2016, vol.44, pp.52019 Creative Commons License identifier identifier

Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fields at Northeastern Anatolia

VII. Geochemistry Symposium with International Participation, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2016, pp.207-208

Van Gölü Havzası Yerel Meteorik Su Doğrusunun Belirlenmesi

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2015, vol.1, pp.89-91

Sismik Aktivitenin Bölgesel Hidrojeolojik Yapıya Etkisinin Helyum İzotopları ile İncelenmesi Doğu Anadolu Örneği

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 October 2015, vol.1, pp.83-88

Gölmarmara Sulak Alanının Hidrolojisi

III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.112 Sustainable Development

Doğu Anadolu Sulak Alan Ekosistemlerinin Hidrolojisi III Ulusal Sulak Alanlar Kongresi

III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.79 Sustainable Development

Islak çevre yönteminin optimizasyonu ile hidrolojik çevresel akış miktarının belirlenmesi

Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 7 - 09 October 2013, pp.46

Diyadin Ağrı Jeotermal Sahasına Yönelik Jeokimyasal ve İzotopik Bulgular

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2013, pp.47-67

Çaldıran Van Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyasal Özellikleri

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2013, pp.71-90

Speleothem conglomeration in a pliocene lake NW Turkey an indication of a catastrophic event

European Geosciences Union General Assembly 2006 (EGU 2006), Viyana, Austria, 2 - 07 April 2006, vol.8

Books & Book Chapters

CBS’de Jeolojik ve Hidrolojik Haritalama

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasarimi ve Yönetimi I, Emrah PEKKAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.2-21, 2017

CBS’de Jeolojik ve Hidrolojik Haritalama Uygulamaları

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasarimi ve Yönetimi II, TÜN, MUAMMER, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.2-19, 2016

Hidrolik Kuraklık Analizi: Muş İli Örneği

in: Muş İli İçin Doğal Tehlike Kaynakları, İskender DÖLEK, Editor, Yayın Evi, Ankara, pp.3-24, 2016