Education Information

Education Information

  • 2012 - 2017 Doctorate

    Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Turkey

  • 2004 - 2009 Undergraduate

    Gazi University, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi, Turkey

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English