Res. Asst. HAKAN SAKARYA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü


Research Areas: Social Work

Metrics

Publication

19

H-Index (WoS)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2019 - Continues

2019 - Continues

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet A.B.D., Turkey

2016 - 2019

2016 - 2019

Postgraduate

Manisa Celal Bayar University, Instıtute Of Health Scıences, Sosyal Hizmet A.B.D., Turkey

2011 - 2016

2011 - 2016

Undergraduate

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

Sosyal hizmet akademisyenlerinin orduda sosyal hizmete ilişkin görüş ve düşüncelerinin incelenmesi

Manisa Celal Bayar University, Instıtute Of Health Scıences

Research Areas

Social Work

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Manager of Research and Application Center

Hacettepe University, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Covid-19 and compulsory digital transformations in the social work practice process in Turkey

Sakarya H.

International Conference on Digital Tools and Innovation in Humanitarian Response: Cooperation and The Exchange of Good Practices, Ourense, Spain, 06 July 2022 Sustainable Development

2019

2019

Orduda Sosyal Hizmet: Türkiye için Zorluklar ve Fırsatlar

Sakarya H., Şahin F.

I. Sosyal Hizmet Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2019 Sustainable Development

2017

2017

ASPB’nin Engellilere Yönelik Politika ve Hizmetlerinin Engelli Bireylerin Refahının Sürdürülmesi Açısından Değerlendirilmesi

Aygüler E., Sakarya H.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017 Sustainable Development

2017

2017

Toplumsal Kalkınma Açısından Türkiye’deki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin Değerlendirilmesi

Sakarya H., Ayalp M. Ç.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Terör ve Savaş

Sakarya H.

in: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet, Başcıllar,Mehmet, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.117-132, 2022

2021

2021

Askeri Sosyal Hizmet

Sakarya H. (Editor)

Nika Yayınevi, Ankara, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Giriş

Ademhan Tunaç Ç., Sakarya H., Çetinkaya Büyükbodur A.

in: Askeri Sosyal Hizmet, Sakarya Hakan,Çetinkaya Büyükbodur Ayşin,Ademhan Tunaç Çiğdem, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.11-20, 2021

2021

2021

Göçmenler Odağında Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sakarya H., Çetinkaya Büyükbodur A.

in: Sosyal Hizmet Mevzuatı, Başcıllar Mehmet, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.265-282, 2021

2021

2021

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Askeri Kültürü Anlamanın Önemi

Sakarya H.

in: Askeri Sosyal Hizmet, Sakarya Hakan,Çetinkaya Büyükbodur Ayşin,Ademhan Tunaç Çiğdem, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.43-59, 2021

2021

2021

Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar: Terör Mağdurları

Çetinkaya Büyükbodur A., Sakarya H.

in: Sosyal Hizmette Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar II, Doğan Hüseyin, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.177-207, 2021

2020

2020

Sistemler ve Ekolojik Uygulama

Sakarya H.

in: Modern Sosyal Hizmet Kuramı, Karataş Kasım, Aktaş Asuman, Uslu Büşra, Başcıllar Mehmet, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.239-272, 2020

2017

2017

Zorbalıkta Kişilerarası Şiddet: Mağdurlara, Faillere ve Seyirci Kalanlara/Tanık Olanlara Etkileri

Sakarya H.

in: Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması, Erbay Ercüment, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.426-439, 2017

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2022 - Continues

2022 - Continues

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği

Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Sosyal Hizmet Okulları Derneği

Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Member

Scientific Refereeing

May 2023

May 2023

SOCIAL WORK EDUCATION

Journal Indexed in ESCIInvited Talks

June 2023

June 2023

Military social work as a profession aiming for peace? What is true?

Seminar

Evangelische Hochschule Berlin-Germany

Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1