İletişim

Adres Bilgileri

  • Halk Sağlığı Enstitü Binası, 2.Kat, Anabilim Dalı Başkanlığı

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye, Ankara

E-posta Bilgileri

Telefon Bilgileri