Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Ziya Gökalp Masallarında ‘Kolsuz Kız’ Motifi Bağlamında Oğuz ve Turan Ülküsünden Mustafa Kemal’e...”

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, ss.177-197, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Gönlündekini Söyleyen Bir Şair: Nigar Hanım...”

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.10, ss.197-203, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NECMETTİN SADIK SADAK’TAN TÜRKLEŞMEK, İSLAMLAŞMAK, MUASIRLAŞMAK ve TÜRKÇÜLÜ-ĞÜN ESASLARI HAKKINDA

Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.257-272, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Buket Uzuner’in Toprak Romanında Hegemonik Erkeklik Algısının Yansıması ve Değişime Doğru”

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.495-509, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİNEMATOGRAFİK BİR ANLATIM ÖRNEĞİ: TEZER ÖZLÜ’NÜN ÇOCUKLUĞUN SOĞUK GECELERİ ADLI KİTABI

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.659-672, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ziya Gökalp’in Manzumelerinde Kadın Söylemi

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.653-672, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerler Eğitiminden Hareketle Murathan Mungan'ın Şahmeran'ın Bacakları Öyküsünü Yeniden Okumak

TURKISH STUDIES, cilt.10, no.3171206, ss.289-298, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerler Eğitiminden Hareketle Murathan Mungan in Şahmeran in Bacaklari Adli Öyküsünü Yeniden Okum

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.289, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Edebiyatı Tarihi I-IV

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.269-272, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tunca Yazılan Şiir Epigramma ve Oktay Rifat

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.1319-1337, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000-2010 Yılları Arasında Türkolojiye Hizmet Etmiş Akademisyenler İçin Hazırlanan Armağan Kitaplar Hakkında Bir Değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.167-183, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Yahya Kemal’e Dair Bir Defter: Necdet Evliyagil’in Anıları”

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, ss.171-184, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Edebiyat Eğitiminde Peygamber Kıssalarının Rolü: Yunus Kıssasının Buket Uzuner’in Su Romanındaki İzleri”

ISLET,3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Nisan, Roma., Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017

Günlükten Otobiyografiye Fevziye Abdullah Tansel in Günlüklerinden Yaşamöyküsünün İzlerini Sürme Denemesi

adın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları,Mitler ve Tarih Yazımı, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2014, ss.164-169

Sinematografik Bir Anlatım Örneği Tezer Özlü nün Çocukluğun Soğuk Geceleri Adlı Kitabı

Dilbilim ve Edebiyat Biliminde Temel Kuramsal Sorunlar ve Yeni Eğilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

Değerler Eğitiminden Hareketle Murathan Mungan ın Şahmeran ın Bacakları Adlı Öyküsünü Yeniden Okumak

Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry in Champaign-Urbana, IL. Urbana/ABD, 20 - 23 Mayıs 2015

“Using Your Abilities In Your Lessons by means of Bilkent GSE Program/ GSE Courses and Teaching in Turkish Language and Literature”

Bilkent University Graduate School of Education Alumni Conference, 29 June, C Block Amphi, Bilkent University., Türkiye, 29 Haziran 2013

Using Your Abilities In Your Lessons by means of Bilkent GSE Program GSE Courses and Teaching in Turkish Language and Literature

Bilkent University Graduate School of Education Alumni Conference, 29 June 2013., Türkiye, 29 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler