Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Ziya Gökalp Masallarında ‘Kolsuz Kız’ Motifi Bağlamında Oğuz ve Turan Ülküsünden Mustafa Kemal’e...”

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, no.21, pp.177-197, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Gönlündekini Söyleyen Bir Şair: Nigar Hanım...”

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.10, no.20, pp.197-203, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

NECMETTİN SADIK SADAK’TAN TÜRKLEŞMEK, İSLAMLAŞMAK, MUASIRLAŞMAK ve TÜRKÇÜLÜ-ĞÜN ESASLARI HAKKINDA

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.43, pp.257-272, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Buket Uzuner’in Toprak Romanında Hegemonik Erkeklik Algısının Yansıması ve Değişime Doğru”

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.495-509, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SİNEMATOGRAFİK BİR ANLATIM ÖRNEĞİ: TEZER ÖZLÜ’NÜN ÇOCUKLUĞUN SOĞUK GECELERİ ADLI KİTABI

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.3, pp.659-672, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ziya Gökalp’in Manzumelerinde Kadın Söylemi

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.653-672, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değerler Eğitiminden Hareketle Murathan Mungan'ın Şahmeran'ın Bacakları Öyküsünü Yeniden Okumak

TURKISH STUDIES, vol.10, no.15, pp.289-298, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değerler Eğitiminden Hareketle Murathan Mungan in Şahmeran in Bacaklari Adli Öyküsünü Yeniden Okum

Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.289, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Edebiyatı Tarihi I-IV

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.269-272, 2013 (National Refreed University Journal)

Tunca Yazılan Şiir Epigramma ve Oktay Rifat

TURKISH STUDIES, vol.8, no.4, pp.1319-1337, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000-2010 Yılları Arasında Türkolojiye Hizmet Etmiş Akademisyenler İçin Hazırlanan Armağan Kitaplar Hakkında Bir Değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.167-183, 2011 (National Refreed University Journal)

“Yahya Kemal’e Dair Bir Defter: Necdet Evliyagil’in Anıları”

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, no.22, pp.171-184, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Edebiyat Eğitiminde Peygamber Kıssalarının Rolü: Yunus Kıssasının Buket Uzuner’in Su Romanındaki İzleri”

ISLET,3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Nisan, Roma., Roma, Italy, 20 - 23 April 2017

Günlükten Otobiyografiye Fevziye Abdullah Tansel in Günlüklerinden Yaşamöyküsünün İzlerini Sürme Denemesi

adın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları,Mitler ve Tarih Yazımı, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2014, pp.164-169

Sinematografik Bir Anlatım Örneği Tezer Özlü nün Çocukluğun Soğuk Geceleri Adlı Kitabı

Dilbilim ve Edebiyat Biliminde Temel Kuramsal Sorunlar ve Yeni Eğilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 25 October 2015

Değerler Eğitiminden Hareketle Murathan Mungan ın Şahmeran ın Bacakları Adlı Öyküsünü Yeniden Okumak

Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry in Champaign-Urbana, IL. Urbana/ABD, 20 - 23 May 2015

“Using Your Abilities In Your Lessons by means of Bilkent GSE Program/ GSE Courses and Teaching in Turkish Language and Literature”

Bilkent University Graduate School of Education Alumni Conference, 29 June, C Block Amphi, Bilkent University., Turkey, 29 June 2013

Using Your Abilities In Your Lessons by means of Bilkent GSE Program GSE Courses and Teaching in Turkish Language and Literature

Bilkent University Graduate School of Education Alumni Conference, 29 June 2013., Turkey, 29 June 2013

Books & Book Chapters

"Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri”

in: Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nurettin DEMİR, Emine YILMAZ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım., pp.149-164, 2009

“Özgeçmiş-Mektup-Dilekçe”

in: Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nurettin DEMİR, Emine YILMAZ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım., Ankara, pp.281-287, 2009

Episodes in the Encyclopedia