Education Information

Education Information

 • 2009 - 2016 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Düzyazılarından Hareketle Ziya Gökalp'in Manzumelerinin Tematik Tahlili

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  Necdet Evliyagil: Hayatı, Gazeteciliği, Sanatı ve Eserleri

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English