Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does Basic Empathy Predict Counselors’ Career Adaptability

International Journal of Science and Research (IJSR), cilt.9, sa.10, ss.1411-1416, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MARTİN EDEN ROMANININ VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.10, sa.51, ss.490-500, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yks ile İlgili Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İçerik Analizi: “#yks”

20.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.1

KARiYER DANIŞMASININ MESLEKİ KARAR, MESLEKİ OLGULUK VE KARİYER KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

20.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.358-359

İnönü Üniversitesi’nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Olmak: Etnografik Bir Araştırma

World Conference on Educational and Instructional Studies: WCEIS 2017, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.1

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ OLMAK: ETNOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA

3th International Eurasian Educational Research Congress: EJER-2016, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs 2016, ss.1