Prof.

MEHMET CAHİT GÜRAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Maliye Teorisi A.B.D.

Biography

He was born in Ankara in 1969. He completed his undergraduate education in Ankara University Faculty of Political Sciences in 1991, his master's degree in Gazi University in 1995 and his doctorate education in Hacettepe University in 2000.

In Hacettepe University Department of Finance; He was appointed as an assistant professor in 2007, associate professor in 2009 and professor in 2011. He was a visiting researcher at the Cato Institute in Washington DC, USA in 2005.

Until 2012, when he discontinued from academic studies due to administrative duties;

- He has published 25 articles, 6 of which are in journals covered by the Citation Index, 4 book chapters, 1 of which is international book chapters, 3 national books, 3 papers, 2 of which are international, 2 project reports.

- Conducted 4 doctoral thesis advisory, 8 master thesis advisory.

Since 2012;

Within Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBİTAK); he served as the Senior Researcher at the Social and Human Sciences Research Group (SOBAG) under the Research Support Programs Directorate (ARDEB) between September 2009 and May 2011 and the Director of Domestic Scholarships between May 2011 and May 2012 within the Scientist Support Programs Directorate (BİDEB),

He served as the Deputy Head of Strategy Development Department within Hacettepe University, in the period of May 2012-December 2013,

He served as a member of the Higher Education Audit Board, as the Deputy Chairman of the Higher Education Supervisory Board since 2015, and as the Chairman of the Higher Education Audit Board from 2018 until the date he was appointed as Rector. During his duty within the body of Higher Education Supervisory Board; he prepared approximately 500 examination and investigation reports, managed the audit team that carried out approximately 70 audit studies within the scope of the general audit studies of state and foundation universities, and ensured the preparation of audit reports.

He supervised 7 expertise thesis in TUBİTAK, Ministry of Development, the Central Bank and the Council of Higher Education.

Education Information

1995 - 2000

1995 - 2000

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Polıtıcal Scıences, Department Of Fınance, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Public Finance, Theory of Public Finance, Financial Economics

Academic Titles / Tasks

2009 - 2011

2009 - 2011

Associate Professor

Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Assistant Professor

Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2001 - 2006

2001 - 2006

Lecturer PhD

Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1997 - 2001

1997 - 2001

Research Assistant

Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1992 - 1997

1992 - 1997

Research Assistant

Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, İşletme Eğitimi

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Rector

Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Denetleme Kurulu Başkanı

2014 - 2020

2014 - 2020

Denetleme Kurulu Üyesi

2014 - 2018

2014 - 2018

Denetleme Kurulu Başkan Vekili

2012 - 2014

2012 - 2014

Head of Department

Hacettepe University, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Non Academic Experience

2011 - 2012

2011 - 2012

Müdür

TUBITAK, BİDEB/Yurt İçi Burslar Müdürlüğü

2009 - 2011

2009 - 2011

Baş Uzman

TUBITAK, TÜBİTAK, ARDEB/SOBAG

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2012

2012

INCOME HETEROGENEITY IN THE VOLUNTARY PROVISION OF DYNAMIC PUBLIC GOODS

SEÇİLMİŞ İ. E. , Güran M. C.

PACIFIC ECONOMIC REVIEW, vol.17, no.5, pp.693-707, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2011

2011

Internal and external validity in experimental economics: A review on the methodology

SEÇİLMİŞ İ. E. , Guran M. C.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.26, no.306, pp.25-51, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

2011

2011

The Political Economy of Privatization in Turkey: An Evaluation

Guran M. C.

POLITICAL ECONOMY OF REGULATION IN TURKEY, pp.23-50, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

2011

2011

THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION, ELECTRICITY PRICE AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: 1984-2007

Aytac D., Guran M. C.

ARGUMENTA OECONOMICA, vol.27, no.2, pp.101-123, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2009

2009

A note on Liu-Iwamura's dependent-chance programming

Rossi R. , TARIM Ş. A. , HNİCH B., Prestwich S., Guran C.

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol.198, no.3, pp.983-986, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

A Cross-Country Analysis of Public Sector Interventions’ Efficiency

Güran M. C. , Tosun M. U.

Journal Of Economics, vol.56, no.2, pp.182-211, 2008 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2022

2022

IMPACT OF REFORMS ON TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS

Bagriacik E. A. , GÜRAN M. C. , ÇAVUŞOĞLU A. T.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.9, no.1, pp.121-143, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2018

2018

Deneysel İktisatta Ödül Mekanizmasının Rolü: Parasal Teşvik ve Ders Notu Karşılaştırması

Dibo M., SEÇİLMİŞ İ. E. , Güran M. C.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.55, no.636, pp.37-46, 2018 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Kamu Harcamalarının Bileşimi Ekonomik Büyümeyi Etkiler mi? Türkiye Ekonomisi için Bir Analiz

Güran M. C. , Aytaç D.

Sosyoekonomi, vol.13, no.13, pp.129-152, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

Güran M. C. , Oğuz S.

Maliye Dergisi, no.158, pp.75-102, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Kamusal Malların Sağlanmasında Bedavacılık Problemi ve Deneysel İktisat Uygulamaları Perspektifinden Değerlendirilmesi

SEÇİLMİŞ İ. E. , Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.28, no.2, pp.221-256, 2010 (International Refereed University Journal)

2009

2009

Gelir Vergisi Sisteminin Alternatifleri ve Değerlendirmesi

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.161-192, 2009 (National Refreed University Journal)

2008

2008

The Political Instability, Investment Profile and the Macroeconomic Performance of the Middle East & North Africa (MENA) Region

Tosun M. U. , Güran M. C. , Ulucan A.

Problems and Perspectives in Management, vol.6, no.2, pp.22-40, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2008

2008

The Macroeconomic Performance of Turkish Economy After 1980's Liberalization

Güran M. C.

Asian-African Journal of Economics and Econometrics, vol.8, no.1, pp.67-82, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik Performansı: 1951-2003 Dönemi için Parametrik Olmayan Bir Ölçüm

Güran M. C.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.60, no.4, pp.89-115, 2005 (National Refreed University Journal)

2005

2005

Gelir Vergisinde Tarife Yapısı: Adalet ve Etkinlik Temelli Teorik Tartışmalar Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

Güran M. C.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.60, no.2, pp.141-169, 2005 (National Refreed University Journal)

2005

2005

Avrupa Birliği’nde Özel Tüketim Vergilerinin Uyumlaştırılması ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.261-286, 2005 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Vergilemede Adalet ve Gelir Vergisi Uygulaması

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.243-265, 2004 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Türkiye’de İktisadi Kalkınmayı Tehdit Eden Sorun: Eğitim

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.109-137, 2003 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Yolsuzlukla Mücadele Olgusu ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.139-168, 2003 (National Refreed University Journal)

2002

2002

Vergi İdarelerinde Etkinlik Arayışları: Vergi Dairelerinde Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Deneme

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.187-215, 2002 (National Refreed University Journal)

2002

2002

Devletin Ekonomik Müdahalelerinin Etkinliği

Güran M. C.

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.56-89, 2002 (National Refreed University Journal)

2001

2001

Etkin Devlet ve Türkiye

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.199-218, 2001 (National Refreed University Journal)

1997

1997

Vergi Yönetim ve Denetimi Açısından Bankacılık Sektörü

Güran M. C.

Vergi Dünyası Dergisi, no.194, pp.96-118, 1997 (National Refreed University Journal)

1996

1996

Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye ile İlişkileri

Güran M. C.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.12, no.12, pp.297-318, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2009

2009

Energy Price Policies and Economic Growth

Aytaç D., Güran M. C.

2nd Multinational Energy and Value Conference, İstanbul, Turkey, 2 - 05 July 2009, pp.29-42 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2018

2018

Yükseköğretim Hizmetlerinde Devletin Rolü ve Türkiye Yükseköğretim Sistemi İçin Bir Değerlendirme

Güran M. C. , Ayrancı E.

in: Prof. Dr. Erkan Öngel’e Armağan Çok Disiplinli Çalışmalar, Güler Sağlam,Bilgehan Gülcan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.152-168, 2018

2013

2013

Gelir Vergileri

Güran M. C.

in: Vergi Teorisi, İsa Sağbaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.114-138, 2013

2013

2013

Tüketim Vergileri

Güran M. C.

in: Vergi Teorisi, İsa Sağbaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.140-161, 2013

2005

2005

Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2005

2002

2002

Corruption and Efficient State

Cingi S., Güran M. C. , Tosun M. U.

ANKARA TİCARET ODASI, Ankara, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Cem Alpar’ın Anısına Armağan

Cingi S., Güran M. C.

in: Ülkelerin Ekonomik Performans Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı , Türkiye Ekonomi Kurumu, Editor, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, pp.31-76, 2002


Citations

Total Citations (WOS): 25

h-index (WOS): 3