Prof.Dr.

MEHMET CAHİT GÜRAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Maliye Teorisi A.B.D.

Biyografi

1969 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Yüksek Lisans eğitimini 1995 yılında Gazi Üniversitesi’nde ve Doktora eğitimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nde; 2007 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent ve 2011 yılında profesör olarak atandı. 2005 yılında ABD/Washington DC’de bulunan Cato Institute’de misafir araştırmacı olarak bulundu.

İdari görevler nedeni ile akademik çalışmalardan uzaklaştığı 2012 yılına kadar;

- 6 adedi Citation Index kapsamındaki dergilerde olmak üzere 25 makale,
1 adedi uluslararası kitap bölümü olmak üzere 4 kitap bölümü ve 3 ulusal kitap,
2 adedi uluslararası nitelikte olmak üzere 3 tebliğ, 2 adet proje raporu yayımladı,

- 4 adet doktora tez danışmanlığı, 8 adet yüksek lisans tez danışmanlığı yürüttü

2012 yılından itibaren;
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu bünyesinde; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) altında yer alan Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Grubu’nda (SOBAG) Eylül 2009-Mayıs 2011 tarihleri arasında Başuzman Araştırmacı, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde Mayıs 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında Yurtiçi Burslar Müdürü olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde idari olarak Mayıs 2012-Aralık 2013 döneminde; Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde; 2014-2020 yılları arasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi, 2015 yılından itibaren Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan Vekili, 2018 yılından itibaren Rektör olarak atandığı tarihe kadar Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı görevlerini yürüttü.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu bünyesi yürüttüğü görev sırasında; yaklaşık 500 adet inceleme ve soruşturma raporu tanzim etti, devlet ve vakıf üniversitelerinin genel denetim çalışmaları kapsamında yaklaşık 70 adet denetim çalışmasını gerçekleştiren denetim ekibini yönetti ve denetim raporlarının hazırlanmasını sağladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Merkez Bankası ve Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 7 adet uzmanlık tezinin danışmanlığını yürüttü.

Eğitim Bilgileri

1995 - 2000

1995 - 2000

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Türkiye

1992 - 1995

1992 - 1995

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Maliye, Maliye Teorisi, Mali İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - 2011

2009 - 2011

Doç.Dr.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Dr.Öğr.Üyesi

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2001 - 2006

2001 - 2006

Öğretim Görevlisi Dr.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1997 - 2001

1997 - 2001

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1992 - 1997

1992 - 1997

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, İşletme Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Rektör

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Denetleme Kurulu Başkanı

Yükseköğretim Kurulu

2014 - 2020

2014 - 2020

Denetleme Kurulu Üyesi

Yükseköğretim Kurulu

2014 - 2018

2014 - 2018

Denetleme Kurulu Başkan Vekili

Yükseköğretim Kurulu

2012 - 2014

2012 - 2014

Daire Başkanı

Hacettepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Akademi Dışı Deneyim

2011 - 2012

2011 - 2012

Müdür

TÜBİTAK, TÜBİTAK, BİDEB/Yurt İçi Burslar Müdürlüğü

2009 - 2011

2009 - 2011

Baş Uzman

TÜBİTAK, TÜBİTAK, ARDEB/SOBAG

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

INCOME HETEROGENEITY IN THE VOLUNTARY PROVISION OF DYNAMIC PUBLIC GOODS

SEÇİLMİŞ İ. E. , Güran M. C.

PACIFIC ECONOMIC REVIEW, cilt.17, sa.5, ss.693-707, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Internal and external validity in experimental economics: A review on the methodology

SEÇİLMİŞ İ. E. , Guran M. C.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.26, sa.306, ss.25-51, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

The Political Economy of Privatization in Turkey: An Evaluation

Guran M. C.

POLITICAL ECONOMY OF REGULATION IN TURKEY, ss.23-50, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION, ELECTRICITY PRICE AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: 1984-2007

Aytac D., Guran M. C.

ARGUMENTA OECONOMICA, cilt.27, sa.2, ss.101-123, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Corruption in The Health Sector: The Perception of Corruption in Ministry of Health Professionals

ŞAHİN İ. , Ozbek M. A. , Guran C. , Tosun U.

AMME IDARESI DERGISI, cilt.42, sa.4, ss.101-136, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

A note on Liu-Iwamura's dependent-chance programming

Rossi R. , TARIM Ş. A. , HNİCH B., Prestwich S., Guran C.

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, cilt.198, sa.3, ss.983-986, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

A Cross-Country Analysis of Public Sector Interventions’ Efficiency

Güran M. C. , Tosun M. U.

Journal Of Economics, cilt.56, sa.2, ss.182-211, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Deneysel İktisatta Ödül Mekanizmasının Rolü: Parasal Teşvik ve Ders Notu Karşılaştırması

Dibo M., SEÇİLMİŞ İ. E. , Güran M. C.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.55, sa.636, ss.37-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kamu Harcamalarının Bileşimi Ekonomik Büyümeyi Etkiler mi? Türkiye Ekonomisi için Bir Analiz

Güran M. C. , Aytaç D.

Sosyoekonomi, cilt.13, sa.13, ss.129-152, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

Güran M. C. , Oğuz S.

Maliye Dergisi, sa.158, ss.75-102, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kamusal Malların Sağlanmasında Bedavacılık Problemi ve Deneysel İktisat Uygulamaları Perspektifinden Değerlendirilmesi

SEÇİLMİŞ İ. E. , Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.221-256, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Gelir Vergisi Sisteminin Alternatifleri ve Değerlendirmesi

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.161-192, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

The Political Instability, Investment Profile and the Macroeconomic Performance of the Middle East & North Africa (MENA) Region

Tosun M. U. , Güran M. C. , Ulucan A.

Problems and Perspectives in Management, cilt.6, sa.2, ss.22-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

The Macroeconomic Performance of Turkish Economy After 1980's Liberalization

Güran M. C.

Asian-African Journal of Economics and Econometrics, cilt.8, sa.1, ss.67-82, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik Performansı: 1951-2003 Dönemi için Parametrik Olmayan Bir Ölçüm

Güran M. C.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.60, sa.4, ss.89-115, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Gelir Vergisinde Tarife Yapısı: Adalet ve Etkinlik Temelli Teorik Tartışmalar Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

Güran M. C.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.60, sa.2, ss.141-169, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Avrupa Birliği’nde Özel Tüketim Vergilerinin Uyumlaştırılması ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.261-286, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Vergilemede Adalet ve Gelir Vergisi Uygulaması

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.243-265, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Türkiye’de İktisadi Kalkınmayı Tehdit Eden Sorun: Eğitim

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.109-137, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Yolsuzlukla Mücadele Olgusu ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.139-168, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Vergi İdarelerinde Etkinlik Arayışları: Vergi Dairelerinde Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Deneme

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.187-215, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Devletin Ekonomik Müdahalelerinin Etkinliği

Güran M. C.

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.56-89, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Etkin Devlet ve Türkiye

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.199-218, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1997

1997

Devletin Ekonomik Müdahalelerinin Etkinliği

Güran M. C.

Vergi Dünyası Dergisi, sa.194, ss.96-118, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye ile İlişkileri

Güran M. C.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), cilt.12, sa.12, ss.297-318, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

2005

2005

Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü

Güran M. C.

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2005

2002

2002

Yolsuzluk ve Etkin Devlet

Cingi S., Güran M. C. , Tosun M. U.

ANKARA TİCARET ODASI, Ankara, 2002


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 25

h-indeksi (WOS): 3