Araştırma Alanları

  • Tıbbi Biyoloji

  • Biyoenformatik

  • Yazılım

  • Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi

  • Genomiks

  • Evrim

  • Populasyon Genetiği

  • İstatistik