General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler A.B.D.

Names in Publications: Celebi Gulce Tarhan

Metrics

Publication

5

Open Access

1