Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2004 Tıpta Uzmanlık

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp, Mikrobiyoloji Ve Kilinik Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1992 - 2000 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Tıpta Uzmanlık

  İç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli ile kolonizasyonun saptanması

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce