Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp, Mikrobiyoloji Ve Kilinik Mikrobiyoloji, Turkey

 • 1992 - 2000 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2004 Expertise In Medicine

  İç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli ile kolonizasyonun saptanması

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English