Education Information

Education Information

 • 1987 - 1994 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Dr), Turkey

 • 1984 - 1987 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi , Turkey

 • 1979 - 1984 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Hastanelerde personelin işle ilgili tutumları personel devri: Ankara ili örneği

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Dr)