Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2019 VACUUM

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Mart 2019 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Kasım 2018 ELECTROCHIMICA ACTA

    SCI Kapsamındaki Dergi