Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

ANKARA’xxDA ÇOCUK SUÇLULUĞU: EMNİYET ÇOCUK ŞUBEYE GELEN OLGULAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.24, no.1, pp.137-156, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Madde bağımlılığı tedavisi gören kişilerin bağımlılık ve tedavi deneyimleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.27, no.1, pp.101-1222, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk İşçilere Yönelik Toplumsal Duyarlılık Oluşturma Kapsamında Sokak Tiyatrosu

50. Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 15 - 16 December 2011

Books & Book Chapters