Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  • 2011 - 2013 Doç.Dr.

    Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans KHB601-Kök hücre ve Hücresel Tedaviler: Temel Kavramlar

  • Yüksek Lisans TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 PEDİATRİ KOMİTESİ

  • Yüksek Lisans KHB604-Gelişimin Temel İlkeleri

  • Yüksek Lisans KHB602-Kök Hücre Yapısının Moleküler Esasları