Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Psikoloji

  • Gelişim Psikolojisi