Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Öğrenme Ortamı Olarak Huzurevi: Öğrenci Gözü ile Değerlendirme

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.3, pp.29-33, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yaşlı onkoloji hastalarına bakım veren bireylerin yaşamında oluşandeğişikliklerin belirlenmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilmleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.158-167, 2017 (Other Refereed National Journals)

Topikal Negatif Basınç Terapisinin III. ve IV. Evre Basınç Yaralarının İyileşmesine Etkisi

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.16, no.3, pp.28-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kulaklar ve İşitmenin Değerlendirilmesi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, vol.10, pp.28-30, 2014 (Other Refereed National Journals)

Basınç Yarası Bakımında Topikal Negatif Basınç Terapisi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, vol.2, pp.93-102, 2011 (National Refreed University Journal)

Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dergisi, vol.11, no.8, pp.59-67, 2011 (National Refreed University Journal)

Hemşirelerin Meslek Ölçütleri Bağlamında Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.1-17, 2010 (National Refreed University Journal)

Hemşirelerin Örgüte Bağlılığı, Iş Doyumları ve Hastanelerinden Olası Ayrılma Nedenleri

Cumhuriyet Universitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.12, no.2, pp.9-20, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Caregiver outcomes of geriatric oncology patients

44th Biennial Convention, Indianapolis, United States Of America, 28 October - 01 November 2017

A Pilot Study: Student Nurses Perceptions about Nursing Home as a Learning Environment

44th Biennial Convention, Indianapolis, United States Of America, 28 October - 01 November 2017

Nursing students views regarding their first clinical placement

44. Biennial Convention, Indianapolis, United States Of America, 28 October - 01 November 2017

Books & Book Chapters