Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Özel Eğitim

  • Çok Engelliler Eğitimi

  • Spor Bilimleri ve Teknolojisi

  • Beden Eğitimi ve Spor

  • Antrenörlük

  • Spor Sağlık Bilimleri