Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Onkoloji A.B.D., Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Onkoloji A.B.D., Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Physics, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Vajinal Kaf Brakiterapi Uygulamaları için Yoğunluk Ayarlı Aplikatör Tasarımı: Dozimetrik Fizibilite Çalışması

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Onkoloji A.B.D.

 • 2011 Postgraduate

  Yüksek Enerjili Medikal Lineer Hızlandırıcılarda Nötron Kontaminasyonu Ölçümü

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Onkoloji A.B.D.

Foreign Languages

 • C2 Mastery English