Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üretken Sermayenin Yeniden Üretilmesinin İdeolojik Aygıtı Olarak Hukuk

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Varlık Fonuna İlişkin Bir İnceleme

TSBD 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 30 Kasım 2017