Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Üretken Sermayenin Yeniden Üretilmesinin İdeolojik Aygıtı Olarak Hukuk

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Varlık Fonuna İlişkin Bir İnceleme

TSBD 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 30 November 2017