Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1978 - 1981 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1984 Yüksek Lisans

  Hızlı ilerleyen periodontitisli hastalarda çinko sülfat tedavisinin nötrofil kemotaksisi üzerine etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji (Dr)

 • 1981 Doktora

  Periodontitisli hastalarda flap operasyonu öncesi ve sonrası minör tükrük bezleri salgısı IgA düzeyleri

  Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce