Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ormanların Önemi ve Yok Olma Nedenleri

Tabiat ve İnsan , no.4, pp.9-12, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bize Gelen Mektuplar

Tabiat ve İnsan , no.4, pp.34, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL RISK PERCEPTION AND ATTITUDES TOWARDS THE ENVIRONMENT IN SECONDARY SCHOOLSTUDENTS

nternational Conference on New Horizons in Education, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017, pp.760-768

Mikro Öğretim Uygulamaları Tekniği Kullanılarak Özel Alan Yeterliklerinin Araştırılması

IV th International Eurasian EducationalResearch Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Students Analogies in Biology Education Biyoloji Eğitiminde Öğrenci Analolojileri

Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana-Champaign, May 20-23, 2015, Illinois, United States Of America, 20 - 23 May 2015

The determination of the environmental attitudes of secondary education students

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1391-1396 Sustainable Development identifier

Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

International Conferance on New Horizons in Education (INTE 2014), 25-27 June, Paris, France, Paris, France, 25 - 27 June 2014

An analysis of high school students perceptions about enviromental risks based on demographical characterics and their approach towards enviroment

22nd Symposium on Chemistry and Science Education. Science Education Research and Education for Sustainable Development (ESD) Universitiy of Bremen, 19- 21 june 2014., Bremen, Germany, 19 - 21 June 2014

Alan Eğitiminde Mikro Öğretim Uygulamaları

4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education ISPITE 2014, May 15-16, Ankara, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.63-64

Öğretmenlerin Kamu Personeli Seçme Sınavı na KPPS İlişkin Görüşleri

Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu ÖYES 2013, 9-11 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beytepe Ankara Türkiye., Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013, pp.89

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Konusundaki Yeterliliklerinin Araştırılması

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Ankara., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.1268

Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Ankara., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.707

Öğretmen Adaylarının Çevre Risk Algılarının ve Çevreye İlişkin Yaklaşımlarının Araştırılması

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı 27-29 Ağustos 2008, AİBÜ Bolu., Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Perception of pre-service teachers about their competence in biology applications

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1278-1284 identifier identifier

An Investigation of the Relation between Pre-Service Teachers’ Views about Science and Their Achievement

XIII. International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İzmir, Turkey, 21 - 26 September 2008

An Investigation of the Relation between Pre Service Teachers Views about Science and their Achivement

Proceedings of the XIII. IOSTE Symposium on The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development. Buca Faculty of Education, Dokuz Eylül University, September 21-26, Kuşadası Turkey., KUŞADASI, Turkey, 21 - 26 September 2008, pp.590-597

9 Sınıf Öğrencilerinin Somatik ve Eşey Hücreleri Kavramlarını Anlama Düzeyleri

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 7-9 Eylül, Ankara, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, vol.1, pp.181-185

Biyoloji Fizik Kimya ve Matematik Öğretmeliği Öğrencilerinin Profil Araştırması

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 7-9 Eylül, Ankara, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, vol.3, pp.1392-1397

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Meslek ve Alan Seçimlerine Yönelik Motivasyon ve İlgilerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2007, Bildiriler, Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan., Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2007, pp.780-784

Daha Etkili Bir Biyoloji Eğitimi ve Öğretimi İçin Öğretmenlerin Programdan Beklentileri

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 9-11 Eylül 2004 İstanbul, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004, vol.1, pp.68-73

The Effect of Developing Analogies for Meaningful Learning of the Subject of Enzymes

XI. IOESE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, 25-30 July, Lublin, Poland, Lublin, Poland, 25 - 30 July 2004, pp.71-83

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Sıklık ve Amaçları

IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım, Sakarya, Sakarya, Turkey, 24 - 26 November 2004, vol.2, pp.886-890

The Comparison of the Different Exam Types to Evaluate the Concept Map Developing Skills

XI. IOESE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, 25-30 July, Lublin, Poland, Lublin, Poland, 25 - 30 July 2004, pp.251-252

The Relationship Among the Logical Thinking Ability Attitude Towards Science and Level of Understanding the Concept of Matter of the Freshmen Students

XI. IOESE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, 25-30 July, Lublin, Poland, Lublin, Poland, 25 - 30 July 2004, pp.237-238

Phanerochaete chrysosporium dan Süperoksit Dismutazın Saflaştırılması ve Kısmi Karakterizasyonu

Yaşlanmaya Biyokimyasal Yaklaşım Uluslararası Sempozyum, 6-7 Kasım, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara, Ankara, Turkey, 6 - 07 November 1998

Phanerochaete chrysosporium dan Süperoksit Dismutazın İzolasyonu ve Saflaştırılması

Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi, Side Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 1997

Freisetzung des umweltrelevanten Lachgases N2O aus dem Belebungsbecken einer kommunalen Klaeranlage in Abhaengigkeit von den Abwassereigenschaften

Verband deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e. V. Deutsch-türkischer Symposium, Ankara, Turkey, 12 - 17 September 1995, pp.361-368

Die Rolle von BSB5 der Nitrat Nitrit und Ammoniumkonzentration sowie der Temperatur und dem pO2 auf die in situ N2O Freisetzung aus dem Belebungsbecken einer Klaeranlage

4. Werkstattberichte aus der Experimentiellen Biologie und Experimentiellen Medizin und Informationsbörse, Frankfurt / Giessen, Germany, 10 - 11 February 1995

In sıtu Messung der N2O Freisetzung aus dem Belebungsbecken einer Klaeranlage

VAAM-Workshop, Mikrobielle Ökologie des Abwassers, Stuttgart, Germany, 5 - 06 October 1994

Books & Book Chapters

Lachgas (N2O)-Freisetzung aus Belebungsbecken von Klaeranlagen in Abhaengigkeit von den Abwassereigenschaften

in: Ökologie der Abwasserorganismen, Lemmer, H., Griebe, T., Flemming, H. C., Editor, Springer Verlag, Berlin, pp.193-204, 1996

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

134

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

72

H-Index (Scopus)

3

Project

5
UN Sustainable Development Goals