Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Kitle İletişimi ve Araçları

  • İletişim Sanatları

  • Radyo, Sinema ve Televizyon

  • Medya ve İletişim Sistemleri

  • Enformatik

  • Enformasyon Teknolojileri