Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tinnitus Patofizyolojisine İlişkin Temel Teoriler

IX. ULUSLARARASI KATILIMLI ODYOLOJİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2024, Turkey, 6 - 07 May 2024

İşitme Cihazlarında Tinnitus Masker Uygulaması

2024 Odyoloji II. Bahar Sempozyumu Odyogram Ötesi İşitme Problemleri, Turkey, 2 - 04 May 2024

Tinnitus Fizyolojisine İlişkin Elektrofizyolojik Değerlendirme

Odyoloji'de Güncel Araştırmalar Sempozyumu, Turkey, 11 March 2024

Comparison of Fitting Formulas in Tinnitus Patients for Tinnitus Management and Speech Perception In Noise

7TH WORLD CONGRESS OF COCHLEAR IMPLANTATION IN EMERGING COUNTRIES, Turkey, 13 September 2023

İşitme Cihazı Kullanımının Tinnitus Üzerine Etkisi

VIII. Uluslararsı Katılımlı Odyoloji Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 10 May 2023

Fitting formüllerinin tinnitus algısına etkisi

10. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 04 May 2023

Ses Tasarımı Kursu

XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 07 October 2022

İŞİTME CİHAZI KULLANIMININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

9. Uluslararası İşitme Cihazları ve Implantlar Sempozyumu, 14 October 2019

Metrics

Publication

38