Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  İyonize radyasyonun otofaji yolağında bulunan bazı genlerin ekspresyonuna etkisinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  Apolipoprotein e gen polimorfizmlerinin primer açık-açılı glokom (POAG) ile ilişkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English