Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ERGONOMİK OFİS KOLTUKLARININ TAŞIMASI GEREKEN OPTİMUM HAREKET ÖZELLİKLERİ

Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.41-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ürün Geliştirmede Proje Uygulama Süresi

Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.142-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE PROJE UYGULAMA SÜRECİ

MESLEKİ BİLİÖLER DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.142-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metal Döküm Atölyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşulları

Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.45-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

METAL DÖKÜM ATÖLYELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOŞULLARI

MESLEKİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, sa.1, ss.45-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altın Oran Kullanılan Tasarımların İnsan Algısı Üzerindeki Etkisi

Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.20-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Current States of Older Employees The Case in Ankara

ILIRIA INTERNATIONAL REVİEW, cilt.6, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK ÇOCUKLARINDA SEKÜLER DEĞİŞİM

MESLEKİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.36-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parents Effect and Children Choices in Buying of Children Furniture

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.15, sa.2, ss.105-110, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güneş Takip Sistemleri İçin Yazılım Geliştirilmesi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018, 24 - 29 Nisan 2018

Endüstriyel Simbiyoz Ve Ülkemiz Enerji Sektöründeki Önemi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018, 24 - 29 Nisan 2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU IVSS’xx17, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.301-302

CNC MAKİNELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN OWAS YÖNTEMİ İLE DURUŞ ANALİZİ

ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU IVSS’xx17, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2017, cilt.1, ss.309

Artırılmış Gerçeklik ile Mesleki Eğitim Planlaması

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.93-94

COMPARATIVE AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE LAW ON THE PUBLIC DEPT IN KOSOVA

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, ROMA, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.261

KOSOVA’xxDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA , IV. IMCOFE, ROMA, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.478-479

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ PROBLEMLERİ

ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017

İşletmelerin, Meslek Yüksekokullarının Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Mezunlarına Bakış Açısı ve Beklentileri

6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS 6), Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.31-34

Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Akademik Personelin Mevzuat Boşluklarından Doğan Sorunları ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2017), Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.41-44

Mesleki Eğitimde Temel ve Teorik Bilginin Önemi

26. Ulusulararası Eğiim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.473-475

Kosova’xxda Mesleki Eğitim ve Kosova - Türkiye İşbirliği

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.2312-2315

Sanayi Bölgelerinde Meslek Yüksekokulu Kurulurken Yapılması Gerekenler

Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu (UMYOS 2016), 18 - 20 Mayıs 2016, ss.490-493

SANAYİ BÖLGELERİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU KURULURKEN YAPILMASI GEREKENLER

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 18 - 20 Mayıs 2016, ss.490-493

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İKİNCİ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ İŞLETMELER VE ÖĞRENCİLER AÇISINDAN AVANTAJLARI

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 18 Mayıs - 20 Ağustos 2016