Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ERGONOMİK OFİS KOLTUKLARININ TAŞIMASI GEREKEN OPTİMUM HAREKET ÖZELLİKLERİ

Mesleki Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.41-49, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Ürün Geliştirmede Proje Uygulama Süresi

Mesleki Bilimler Dergisi, vol.6, pp.142-146, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE PROJE UYGULAMA SÜRECİ

MESLEKİ BİLİÖLER DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.142-146, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Metal Döküm Atölyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşulları

Mesleki Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.45-58, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

METAL DÖKÜM ATÖLYELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOŞULLARI

MESLEKİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.45-58, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Altın Oran Kullanılan Tasarımların İnsan Algısı Üzerindeki Etkisi

Mesleki Bilimler Dergisi, vol.5, pp.20-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of the Current States of Older Employees The Case in Ankara

ILIRIA INTERNATIONAL REVİEW, vol.6, no.2, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRK ÇOCUKLARINDA SEKÜLER DEĞİŞİM

MESLEKİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.36-43, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Parents Effect and Children Choices in Buying of Children Furniture

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.15, no.2, pp.105-110, 2012 (ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güneş Takip Sistemleri İçin Yazılım Geliştirilmesi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018, 24 - 29 April 2018

Endüstriyel Simbiyoz Ve Ülkemiz Enerji Sektöründeki Önemi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018, 24 - 29 April 2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU IVSS’xx17, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.301-302

CNC MAKİNELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN OWAS YÖNTEMİ İLE DURUŞ ANALİZİ

ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU IVSS’xx17, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2017, vol.1, pp.309

Artırılmış Gerçeklik ile Mesleki Eğitim Planlaması

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.93-94

COMPARATIVE AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE LAW ON THE PUBLIC DEPT IN KOSOVA

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, ROMA, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.261

KOSOVA’xxDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA , IV. IMCOFE, ROMA, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.478-479

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ PROBLEMLERİ

ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017

İşletmelerin, Meslek Yüksekokullarının Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Mezunlarına Bakış Açısı ve Beklentileri

6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS 6), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.31-34

Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Akademik Personelin Mevzuat Boşluklarından Doğan Sorunları ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2017), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.41-44

Mesleki Eğitimde Temel ve Teorik Bilginin Önemi

26. Ulusulararası Eğiim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.473-475

Kosova’xxda Mesleki Eğitim ve Kosova - Türkiye İşbirliği

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2312-2315

Sanayi Bölgelerinde Meslek Yüksekokulu Kurulurken Yapılması Gerekenler

Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu (UMYOS 2016), 18 - 20 May 2016, pp.490-493

SANAYİ BÖLGELERİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU KURULURKEN YAPILMASI GEREKENLER

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Serbia And Montenegro, 18 - 20 May 2016, pp.490-493

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İKİNCİ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ İŞLETMELER VE ÖĞRENCİLER AÇISINDAN AVANTAJLARI

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Serbia And Montenegro, 18 May - 20 August 2016