Education Information

Education Information

 • 2014 - 2021 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Law, Hukuk, Turkey

 • 2008 - 2012 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Fizik Antropoloji, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Hacettepe University, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Statik antropometrik verilerle ergonomik oturma mobilyası tasarımı

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2006 Postgraduate

  Ankara ilinde bulunan 7-12 yaş arası çocuklarda antropometrik değerlerin belirlenmesi ve bu ölçülerin çocuk odası mobilyasına uygulanması

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English