Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Futbol Kulüplerinin Halka Açılması

Av. Ömer Remzi Arık Armağanı, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Sporun Uluslararası Yapılanması

Av. Atila Elmas Armağanı, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemleri

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim (The Court of Arbitration for Sport)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Hukukunda ve Bazı Çağdaş Hukuk Düzenlerinde Laesio Enormis (Gabin)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

İnşaat Sanayi Dergisi, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve Tahkim Kurulu Kararlarının Niteliği

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Hukukunda İkametgâh Kavramı (Domicilium

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiliz Hukukunda Haksız Fiil Ehliyeti

Prof.Dr. Turhan Esener’ e Armağan, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Yapı Denetimi ve Yapı Denetimi Kuruluşları

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu

Ankara Barosu Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Hukukunda Tahkim (Compromissum)

Banka ve Ticaret Hukuku Dergis, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Spor Teşkilatının Hukuki Yapısı

Türkiye Barolar Birliği Dergis, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Özel Hukukunda Delil ve İspat

Prof.Dr.Ali Bozer’ e Armağan, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Roma ve Türk Hukukunda Muayyen Mal Vasiyeti

ankara üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnsan Hakları ve Etik Açısından Sağlık Hakkı

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk-Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Uluslararası Sempozyumu, 2 - 03 Mayıs 2013

Türk Hukukunda Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, III. Uluslararası Kongre, 4 - 06 Mayıs 2012

Tıbbi Kayıtlarda Sır Saklama Yükümlülüğü

Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2010

Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonlarının Hukuki Yapıları

Ankara Barosu I. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı, 12 - 14 Ocak 2009

Kitap & Kitap Bölümleri