Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Futbol Kulüplerinin Halka Açılması

Av. Ömer Remzi Arık Armağanı, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Sporun Uluslararası Yapılanması

Av. Atila Elmas Armağanı, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Sporda Adil Rekabetin Sağlanması Bakımından Dopingle Mücadelenin Hukuki Temelleri

Prof.Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Fifa Disiplin Komitesi Kararlarına İtiraz

Tam Saha, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Tahkim Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği

Tam Saha, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemleri

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim (The Court of Arbitration for Sport)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Roma Hukukunda ve Bazı Çağdaş Hukuk Düzenlerinde Laesio Enormis (Gabin)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

İnşaat Sanayi Dergisi, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve Tahkim Kurulu Kararlarının Niteliği

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

Roma Hukukunda İkametgâh Kavramı (Domicilium

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

İngiliz Hukukunda Haksız Fiil Ehliyeti

Prof.Dr. Turhan Esener’ e Armağan, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Yapı Denetimi ve Yapı Denetimi Kuruluşları

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu

Ankara Barosu Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

Roma Hukukunda Tahkim (Compromissum)

Banka ve Ticaret Hukuku Dergis, 1998 (Other Refereed National Journals)

Türk Spor Teşkilatının Hukuki Yapısı

Türkiye Barolar Birliği Dergis, 1998 (Other Refereed National Journals)

Roma Özel Hukukunda Delil ve İspat

Prof.Dr.Ali Bozer’ e Armağan, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Roma ve Türk Hukukunda Muayyen Mal Vasiyeti

ankara üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsan Hakları ve Etik Açısından Sağlık Hakkı

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk-Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Uluslararası Sempozyumu, 2 - 03 May 2013

Türk Hukukunda Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, III. Uluslararası Kongre, 4 - 06 May 2012

Tıbbi Kayıtlarda Sır Saklama Yükümlülüğü

Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Turkey, 7 - 08 May 2010

Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonlarının Hukuki Yapıları

Ankara Barosu I. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı, 12 - 14 January 2009

Books & Book Chapters