Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Emperyalizm ve Ortadoğu'nun Ekonomi Politiği

Siyasi İlimler Türk Derneği II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2023

Greater Eurasia and New Trajectories in Turkey's Globalization

15. International Congress on Eurasian Economies, İzmir, Turkey, 18 - 19 September 2023

emperyalizm ve yolsuzluk: iran türkiye ilişkileri

türkiye sosyal bilimler konferansı, Turkey, 28 November - 01 December 2017

Kolektif Emperyalizm: Libya

türkiye sosyal bilimler konferansı, Turkey, 4 - 06 December 2013

Uluslararasılaşma sürecinde Uluslararası hukuk

türkiye sosyal bilimler konferansı, Turkey, 14 - 16 December 2011

Books & Book Chapters

Relevance and Contributions of Marxism as a Critical IR Theory

in: Critical Approaches to International Relations: Philosophical Foundations and Current Debates, Özekin Muhammed Kürşad, Sune Engin, Editor, Brill, Leiden, pp.23-47, 2022

Imperialism as a Critical Theory of ir

in: Critical Approaches to International Relations: Philosophical Foundations and Current Debates, M. Kürşad Özekin,Engin Sune, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.48-69, 2021

Küreselleşme, ABD ve Covid-19

in: Covid-19 Salgını: Ülke Deneyimleri Bölgesel Etkiler ve Küresel Yansımalar, Hatice Çelik,Emre Demir, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.233-264, 2021

emperyalizm teorileri ve uluslararası ilişkiler

in: tarihsel materyalizm ve uluslararası ilişkiler, Faruk Yalvaç, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.83-118, 2017

iran kalesi: statükonun egemenliğinde devlet yapısı ve ekonomi

in: kolektif emperyalizm mağribden maşrıka dönüşümün ekonomi politiği, Ali Murat Özdemir, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.333-350, 2014

Kaddafi Diktatoryasından Piyasaların Esaretine

in: Kolektif Emperyalizm: Mağribden Maşrıka Dönüşümün Ekonomi Politiği, Ali Murat Özdemir, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.303-332, 2014

Devlet Biçiminin Yeniden Düzenlenmesinin Aracı Olarak Uluslararası Hukuk: Libya Örneği

in: Emperyalizmin Hayaletleri Küresel Düzenlemenin Bugünü, Ali Murat Özdemir, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.101-120, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Avrupa Birliği Ansiklopedisi

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, pp.550-551, 2021

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals