General Information

Institutional Information: Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Farmasotik Mikrobiyoloji A.B.D.
Research Areas: Pharmaceutical Microbiology, Microbiology