Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cerrahi

Ortognatik cerrahinin temel prensipleri sempozyumu, Turkey, 14 - 16 December 2018

Deciduous Dentine Elements in Determining the Risk of Childhood Obesity

6. ULUSLARARASI FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA İLK 1000 GÜN GEBE - ÇOCUK - BESLENME KONGRESİ, Turkey, 14 - 18 March 2018 Sustainable Development

Çocuklarda tam kanda ve süt dişlerinde kadmiyum ve kurşun düzeyleri

Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Turkey, 16 - 19 November 2016

Dental implantların makro ve mikro yapıları

Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyomekanik kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016

COMPARISON OF THE EFFECTS OF ER:YAG AND DIODE LASERS ON TITANIUM AND ROXOLID DISCS

IAOMS - ACBID JOINT CONGRESS IN CONJUNCTION WITH ACBID 12TH CONGRESS, 09 May 2018 - 13 May 2016

Keratocystic odontojenik tumor the correlation between recurrence rate and concervative treatment approach

22 nd Internatıonal Conference on Oral Maxillofacial Surgery, Melbourne, Australia, 27 - 30 October 2015, vol.44, pp.202

Keratocystic odontogenic tumor:the correlation between recurrence rate and conservative treatment approach.

22nd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery,Melbourne,Australia, 27 October 2015 - 30 October 2017

Nerve Repositioning with Piezo Surgery - Case Report

TAOMS 21st International Scientific Congress, Muğla, Turkey, 18 - 22 May 2014, pp.85

MANDİBULA RAMUSDA GÖRÜLEN OSTEOMA VAKA SUNUMU

TAOMS 2014 21TH INTERNATIONAL CONGRESS, Turkey, 18 - 22 May 2014

Er:YAG, Diyot ve CO2 lazerlerin antimikrobiyal etkilerinin karşılaştırmalı olarak titanyum diskler üzerinde araştırılması

ULUSLARARASI KATILIMLI ESKİŞEHİR DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 26 November 2011

Surgical treatment and prosthetic rehabilitation of large odontogenic cysts: 3 cases

THE 1ST SCIENTIFIC CONGRESS OF HELENIC, ISRAELI AND TURKISH ASSOCIATIONS OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS (HITAOMS) IN CONJUNCTION WITH 17TH SCIENTIFIC CONGRESS OF TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS, Turkey, 14 October 2010 - 17 October 2011

A large residuel cyst: a case report

THE 1ST SCIENTIFIC CONGRESS OF HELENIC, ISRAELI AND TURKISH ASSOCIATIONS OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS (HITAOMS) IN CONJUNCTION WITH 17TH SCIENTIFIC CONGRESS OF TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS, Turkey, 14 October 2010 - 17 October 2011

BİFOSFONAT KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ÇENE NEKROZU VE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 16. ULUSLARARASI KONGRESİ, Turkey, 3 - 08 November 2009

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞLERİNE AİT PROFİL

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 15. ULUSLARARASI KONGRESİ, Turkey, 29 October - 02 November 2008

Implant-retained maxillaryoverdentures. Two case reports

ASTRA TECH WORLD CONGRESS 2008, United States Of America, 4 - 07 June 2008 identifier identifier

HATALI ENDİKASYON VE HATALI UYGULAMAYA BAĞLI DENTAL İMPLANT KOMPLİKASYONU

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 14. ULUSLARARASI KONGRESİ, Turkey, 31 May - 04 June 2007

MAKSİLLADA GENİŞ LOKALİZASYONLU RADİKÜLER KİST: OLGU RAPORU

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 14. ULUSLARARASI KONGRESİ, Turkey, 31 May - 04 June 2007

Kanalis Mandibulariste Dekstrüksiyon Yaratmış Olan 2 Dentijeröz Kist Olgusu

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 14. ULUSLARARASI KONGRESİ, Turkey, 31 May - 04 June 2007

EVALUATION OF CONSCIOUS SEDATlON FAILURE lN ORAL AND MAXlLLOFACIAL SURGERY

TAOMS 2005 13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Turkey, 29 May - 02 June 2005

Books & Book Chapters

Tıbbi Öykü

in: Ağız Cerrahisi, Ferda Taşar, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, pp.1-20, 2014

Basit Diş Çekimi

in: Ağız Cerrahisi, Ferda Taşar, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, pp.73-93, 2014

Cerrahi Diş Çekimi

in: Ağız Cerrahisi, Ferda Taşar, Editor, Güneş Tıp Yayınevleri, pp.95-119, 2014

Mandibular ön ve arka bölgelerde kök formlu implant cerrahisi: İmplant yerleştirilmesi

in: GÜNÜMÜZ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İMPLANTOLOJİ, İBRAHİM F. TULUNOĞLU, Editor, ATLAS KİTAPÇILIK, 2011

Diş Hekimliğinde İmplant Farmakolojisi

in: GÜNÜMÜZ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İMPLANTOLOJİ, TULUNOĞLU İBRAHİM F., Editor, ATLAS KİTAPÇILIK, 2011

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

139

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

149

H-Index (Scopus)

6

Project

9

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals