Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analyse und Bewertung der Sprachlernspiele in dem Lehrwerk ’Moment Mal 1’ und ’Moment Mal 2’

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, ss.114-130, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanca ve Türkçe’de Niteleme ve Durum Belirteçleri

Ankara Üniversitesi Dil Dergisi Language Journal, ss.5-14, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probleme der kontrastiven Idiomatik: Ein Vergleich der türkischen und deutschen körperteilbezogenen idiomatischen Redewendungen

Ankara Üniversitesi Dil Dergisi Language Journal, ss.28-33, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çevirinin Zorlu Alanı: Deyim Çevirileri

VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, Sivas, Türkiye

Wortschatzarbeit mit fortgeschrittenen DaF-Lernern

Türk Germanistiğinde Yeni Gelişmeler ve Arayışlar VIII. Uluslararsı Türk Germanistik Kongresi, Sakarya, Türkiye, 22 Mayıs 2002, ss.261-280