Res. Asst. PhD ERCEM ERKUL


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Social Work

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2021

2012 - 2021

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet A.B.D., Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Çocuk Yoksulluğunun Ekosistem Perspektifi Temelinde Analizi Sustainable Development

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012

2012

Postgraduate

Türkiye ve AB ülkelerindeki enerji piyasalarının etkinlik analizi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Research Assistant PhD

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

2011 - 2021

2011 - 2021

Research Assistant

Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Non Academic Experience

2007 - 2008

2007 - 2008

Erasmus Öğrencisi

Atina Üniversitesi

2007 - 2007

2007 - 2007

Erasmus Öğrencisi

Atina Üniversitesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Seçilmiş Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'ye İlişkin Çocuk Yoksulluğu İstatistiklerinin İncelenmesi

ERKUL E.

25. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU: CUMHURİYETİN 100.YILINDA SOSYAL HİZMETİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ, Tunceli, Turkey, 19 - 21 October 2023

2022

2022

Çocuk Yoksulluğunun Ekosistem Perspektifi Temelinde Analizi

ERKUL E., ERBAY E.

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2022: Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.42

2018

2018

Meaning Centered Group Study amoung Cancer Patients.

YILDIRIM B., ERKUL E.

INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, VENEDİK, Italy, 28 - 30 June 2018 Sustainable Development

2018

2018

Klinik Sosyal Çalışmaya İlişkin Psikososyal Vaka Çalışmalarının Asimetrik Bilgi Çerçevesinde İncelenmesi

ERKUL E.

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Alanya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.494

2018

2018

Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Hoşgörülü Davranma ve Dahil Olma Sürecinin Etkinlik Analizi

ERKUL E.

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Alanya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.494

2017

2017

Sağlık ve Eğitim Açısından bir Gözden Geçirme: Çocuk Refahı Üzerine Çıkarımlar

YILDIRIM B., ERKUL E.

ICPESS 2017: 2nd International Congress On Political, Economic And Social Studies, 19 - 22 May 2017, vol.3, pp.153-161

2017

2017

Sanal Sosyal Çevre İçinde Birey: Psikososyal Gereksinimler, Sosyal İlişkiler ve Mahremiyet Üzerindeki Etkiler

TUNCAY T., ERKUL E.

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 May 2017

2015

2015

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Uygulama Çocuklar Aileler ve Sosyal Hizmetin Konumu

YILDIRIM B., ERKUL E.

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı:İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.139-140 Sustainable Development

2013

2013

How to rate the efficiency of European Energy Markets

GÖKGÖZ F., ERKUL E.

51st Meeting of the EWGCFM and 1st Conference of the RCEM & ICSTF, Londrina, Brazil, 16 - 18 May 2013

Books & Book Chapters

2022

2022

COVID-19 Salgını Sürecinde Seçilmiş Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’deki Çocuk Yoksulluğunun Durumu

ERKUL E.

in: Krizlerde Çocuğun İyilik Halinin Korunması: Pandemide Çocuk Hakkı İhlalleri, Teorisi ve Pratiği, Aykara Aslıhan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.127-163, 2022

2022

2022

Genelci Sosyal Hizmet Uygulama İlkeleri

ERKUL E.

in: Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması, Özkan Yasemin, Selçuk Ozan, Editor, Nobel, Ankara, pp.67-91, 2022

2022

2022

Çocuk Refahı ve Sosyal Politika

ERKUL E.

in: SOSYAL POLİTİKAYI KEŞFETMEK - Temel Çalışma Konuları , Develi Abdülkadir; İpek Esat, Editor, Nobel, Ankara, pp.149-190, 2022

2021

2021

Analyzing the Sustainable Energy Efficiencies of European Countries

GÖKGÖZ F., ERKUL E.

in: Engineering for Sustainable Development and Living: Preserving a Future for the Next Generation to Cherish, Jacqueline A. Stanger; David S-K. Ting, Editor, BrownWalker Press/Universal Publishers Inc., pp.215-244, 2021

2021

2021

ÇOCUKLUĞUN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

ERKUL E.

in: MULTİDİSİPLİNER PERSPEKTİFTEN SOSYAL BOYUTUYLA ÇOCUKLUK VE GENÇLİK, Dr.Öğr.Üyesi Nurullah Çalış ve Doç. Dr. Oğuzhan Zengin, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.1-15, 2021

2021

2021

A Comparative Energy-Efficiency Analysis for Renewable Energy Technologies

GÖKGÖZ F., ERKUL E.

in: Sustainable Engineering Technologies and Architectures, David S-K Ting ve Jacqueline A. Stagner, Editor, AIP Publishing, Melville, pp.9-21, 2021

2020

2020

Kent Özelinde Gereksinim Temellik Çocuk-Mekan Tartışmaları ve Çocuk Dostu Alan Olanakları

GENCER T. E., ERKUL E., ÖZMEN M.

in: Kentsel Sosyal Hizmet, Sema Buz, Tahir Emre Gencer, Cemre Bolgün, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.265-300, 2020

2016

2016

Sosyal Medyanın Gençlere Yönelik Psiko-Sosyal Etkileri

ERKUL E.

in: İnter disipliner Yaklaşımla Gençliğin UMUDU TOPLUMUN Beklentileri, GÖRGÜN BARAN Aylin ÇAKIR Mehmet, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.241-261, 2016

2016

2016

Enerji Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Sosyal Harcamalar Üzerine Etkisi: SHÇEK Özel Örneği

ERKUL E., DEMİR ERKUL F.

in: Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Yazıları, Cılga İbrahim, Erkul Ercem, Yıldırım Buğra, Adıgüzel İlkay Başak, Editor, Bellek Yayınevi, Ankara, pp.181-195, 2016

2015

2015

İki değişkenli İstatistik ve İstatistiksel Çıkarım

ERKUL E., TOPÇU G.

in: Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması, Erbay Ercüment, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.403-449, 2015

2015

2015

Gönüllü ve Bağımsız Sektörlerde Çalışma

ERKUL E.

in: Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar, Tarık Tuncay, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.393-410, 2015

2015

2015

Sosyal Hizmet ve Örgütler

ERKUL E.

in: Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar, Tarık Tuncay, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.143-155, 2015

2015

2015

İki Değişkenli İstatistik ve İstatistiksel Çıkarım

TOPÇU G., ERKUL E.

in: Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması, Ercüment Erbay, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.403-449, 2015

2014

2014

Yoksulluk Ölçütlerine Genel Bir Bakış: Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi

ERKUL E.

in: Sosyal Hizmet ve Toplumla Çalışma Doç.Dr.Şener Koçyıldırım'a Armağan, Işıkhan Vedat, Editor, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, Ankara, pp.220-232, 2014

Episodes in the Encyclopedia

2023

2023

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Ansiklopedisi

ERKUL E.

Astana Yayınları, pp.292-297, 2023

2023

2023

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Ansiklopedisi

ERKUL E.

Astana Yayınları, pp.356-359, 2023

2023

2023

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Ansiklopedisi

ERKUL E.

Astana Yayınları, pp.298-301, 2023

Supported Projects

2018 - 2021

2018 - 2021

Çocuk Yoksulluğunun Ekosistem Perspektifi Temelinde Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions

ERBAY E. (Executive), ERKUL E.

Awards

December 2021

December 2021

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü

Mülkiyeliler Birliği

December 2021

December 2021

Sosyal Hizmet Ödülleri 2021 - Yılın Akademik Çalışması

Sosyal Hizmet Okulları Derneği