Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Sosyoloji

  • Toplumsal Yapı ve Değişme

  • Bilim, Teknoloji ve Toplum

  • Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

  • Kitle İletişimi ve Araçları

  • İletişim Bilimleri