Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Identity Struggle of Syrians in Turkey and their Traumas

Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.78-98

Sosyal Hizmet Lisans Eğitiminin Açıköğretim Sistemi ile Verilmesi Üzerine Eleştirel Bir Bakış

3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Olsztyn, Poland, 16 July 2018, pp.1-10

Ayrımcılık Çerçevesinde Yaşlı Yoksulluğu

4. Uluslararası Beşeri ve İdari Bilimle Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 May 2018, pp.1-10

Bir Hak İhlali Olarak Çocukların Medyada Yer Almasının Sosyal Hizmet Çerçevesinden Değerlendirilmesi

VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 05 May 2017, pp.1-10

Books & Book Chapters

Etik İlke ve Değerleri Uygulamaya Dahil Etmek

in: Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması , Yasemin Özkan,Ozan Selçuk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.37-66, 2022

Aile Odağında Sosyal Hizmet Mevzuatı

in: Sosyal Hizmet Mevzuatı , Mehmet Başçıllar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.235-264, 2022

Engellilik, Yaşlılık ve Yerinden Edilmenin Kesiştiği Yer: Engelli ve Yaşlı Göçmenler

in: Göç: Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet , Tahir Emre Gencer,Bekir Güzel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.317-340, 2021

Anda Kalmayı Öğreten Deneyim: Alzheimer Tanısı Konulan Yaşlıların Aileleri ile Yapılan Araştırmadan Saha İzlenimleri

in: ARAŞTIRMA YOLCULUĞUNDAN YANSIMALAR - Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri, Sinan Akçay,İlkay Başak Adıgüzel,Eda Beydili Gürbüz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.309-334, 2020

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Uygulaması I-II Hakkındaki Görüşleri

in: Contemporary Educational Researches. Education and Human Rights, W. Stankowski, N. Akpınar Dellal, M. Gleitze , K. Wadon-Kasprzak, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Krakow, pp.190-209, 2018

Sosyal Hizmet Lisans Eğitiminin Açıköğretim Sistemi ile Verilmesi Üzerine Eleştirel Bir Bakış

in: Contemporary Educational Researches. Education and Human Rights, W. Stankowski, N. Akpınar Dellal, M. Gleitze , K. Wadon-Kasprzak, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Krakow, pp.178-189, 2018

AN ASSESSMENT OF THE CHILDREN’S INVOLVEMENT IN THE MEDIA AS A VIOLATION OF RIGHTS IN THE CONTEXT OF SOCIAL WORK

in: Current Debates in Public Relations Cultural Media Studies, Emrah Doğan, Ercan Geçgin, Editor, IJOPEC PUBLICATION, İstanbul, pp.423-436, 2017