Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

  • 2011 - 2014 Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü