Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SOME 5-CHLORO-2-BENZOXAZOLONE DERIVATES

2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), 11 - 13 Ekim 2017