Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Uygulamalı Jeoloji

  • Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği

  • Mühendislik ve Teknoloji