Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mayıs 2017 JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Haziran 2016 HETEROATOM CHEMISTRY

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Mayıs 2016 JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

    SCI Kapsamındaki Dergi