Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon A.B.D., Turkey

 • 2016 - 2018 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Trakya University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Physıcal Therapy And Rehabılıtatıon, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Boyun Farkındalığının, Fremantle Boyun Farkındalık Anketi İle Değerlendirilmesi: Türkçe Versiyon, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English